sopimusKaikista kulutusluotoista tehdään aina kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä joko paperiversiona tai sähköisessä muodossa.

Sopimuksesta kuuluu aina oma kappale luotonsaajalle. Sähköisen version tulee olla sellainen, että luotonottaja voi tallentaa ja tulostaa sen muuttumattomassa muodossa. Sopimuksen ehtoihin tulee aina tutustua huolella ja sopimus on syytä säilyttää mahdollisten epäselvyyksien varalta. Siitä voi helposti tarkistaa vaikkapa sovitun koron ja maksuerät, jos ne tuntuvat epäselviltä myöhemmin.

Kulutusluoton myöntäjä

Kulutusluottoa hankkiessa tulee tarkistaa luoton myöntäjä, koska kaikissa tapauksissa se ei välttämättä ole taho, jonka kanssa varsinainen sopimus tehdään. Erilaisissa liikkeissä kulutusluottoa voi saada vaikkapa sisustuksen uusimiseen, mutta luoton antaja on yleensä erillinen yhtiö, jonka palveluita vaikkapa huonekaluliike välittää myydessään tuotteitaan luotolla.

Kannattaa tarkistaa myös se, että luotonmyöntäjän yhteystiedot löytyvät sopimuksesta, jos tulevaisuudessa on tarvetta ottaa yhteyttä vaikkapa luoton takaisinmaksuun liittyvissä kysymyksissä.

Lainan lyhennystaulukko

Luotontarjoaja toimittaa luotonottajalle lainan lyhennystaulukon. Taulukkoon on merkitty luoton määrän ja luoton maksuajan mukaisesti lyhennyserät sekä maksukaudet ja maksuehdot. Siinä on oltava selkeästi esillä luoton pääoman lyhennys, korot ja muiden kustannusten osuus lyhennyksestä.

Kulutusluoton ottajalla on aina oikeus saada tällainen taulukko ilman erillistä maksua kulutusluotostaan. Taulukko helpottaa kuluttajan talouden suunnittelua, siitä voi seurata eräpäiviä ja luoton lyhenemistä.

Mahdolliset muutokset kulutusluoton korossa

Kulutusluoton sopimuksessa voi olla kohta, jonka perusteella luoton korko tai muut kustannukset voi luottokauden aikana muuttua. Jos tällainen ehto sopimuksessa esiintyy, tulee tieto löytyä myös lyhennystaulukosta mainintana, että taulukon tiedot ovat voimassa toistaiseksi ja voivat muuttua, jos muutoksia luoton sopimuksen mukaisesti tehdään. Luotonantaja voi siis muuttaa luoton korkoa, mutta mahdollista korotusta rajoittaa sopimuksessa mainittu viitekorko.

Luotonantajan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa etukäteen koron muutoksesta. Ilmoitus on tehtävä niin sanotusti muuttumattomalla tavalla, kuten kirjeellä. Samassa ilmoituksessa on päivitettävä maksusuunnitelma paikkaansa pitäväksi niin että maksupäivät, maksuerien päivämäärät ja kokonaiskustannukset tulevat selkeästi esille.

Pisteytä artikkeli

1 tähti2 tähteä3 tähteä4 tähteä5 tähteä    (ääniä: 1, keskiarvo: 4,00 / 5)
Ladataan...

Kommentoi, arvostele tai kerro kokemuksista