maksaminenKuluttajalla on aina lakisääteinen oikeus maksaa luottonsa takaisin nopeammin, kuin laaditussa maksusuunnitelmassa on mainittu.

Tämä oikeus löytyy usein luottosopimuksista, mutta vaikka sitä ei sopimukseen ja ehtoihin olisi kirjattu, on luoton ottajalla aina mahdollisuus maksaa vaikka koko luotto kerralla pois.

Mahdollisuus säästää

Luoton ottajalle on mahdollisuus maksaa luottoaan nopeammin pois, näin säästää rahaa pidemmällä aikavälillä. Lyhyempi luottoaika laskee muun muassa korkokuluja. Sopimuksissa on usein luotonantajan laatimat ehdot ja lyhennyserät. Luotosta riippuen luotonottaja voi niistä neuvotella tai hyväksyä esitetyt ehdot

Aina ei pääse itse vaikuttamaan siihen, että millainen esimerkiksi maksuaika on, vaikka itse laskisi että pystyy lyhentämään velkaansa nopeamminkin. Silloin voi maksaa sovittua suurempia lyhennyseriä, mutta muistaa ettei edellisessä kuussa maksettu vapaaehtoinen suurempi lyhennys ilman erillistä sopimista automaattisesti pienennä vaikkapa seuraavan kuun lyhennyserää.

Mahdollisia kuluja luoton ennenaikaisesta maksamisesta

Koska kyseessä on liiketoiminta, jossa luoton antaja saa tulonsa lähinnä luottojen koroista, on ymmärrettävää, että joissain tapauksissa luoton antaja vaatii korvausta luoton ennenaikaisesta maksamisesta. Siinä tapauksessahan luotonantajalle ei välttämättä kerry kannattavaa määrää tuottoja korkojen ominaisuudessa.

Pääsääntöisesti luotonantajalla on oikeus vaatia korvausta, kun luotto maksetaan ennenaikaisesti pois sen ajanjakson kuluessa, joka on sopimukseen kirjattu kiinteän lainakoron ajaksi.

Korvausperusteita ja prosentteja

Luotonantajan korvauksissa on ehtoja, jotka suojelevat kuluttajaa ja jotka ovat kaikille luotontarjoajille samat. Korvausta ei voida vaatia niissä tapauksissa, kun kyse on takaisinmaksusta lainaturvavakuutuksen turvin, luotto on sopimukseltaan käyttötilityyppinen tai kun velallinen on maksanut luottoaan ennenaikaisesti maksimissaan 10000 euroa kuluneen vuoden aikana.

Korvaus ei myöskään saa ylittää prosenttia maksetun luoton määrästä silloin, kun luotto maksetaan pois vähintään vuotta ennen sovitun luottoajan päättymistä.

Silloin kun luottosopimus on päättymässä alle vuoden kuluessa siitä, kun se maksetaan ennenaikaisesti pois, on luotonantajalla oikeus maksimissaan puolen prosentin korvaukseen siltä aikaväliltä joka ennenaikaisen maksun jo luottosopimuksen sovitun päivämäärän välille jää.

Pisteytä artikkeli

1 tähti2 tähteä3 tähteä4 tähteä5 tähteä    (ääniä: 1, keskiarvo: 4,00 / 5)
Ladataan...

Kommentoi, arvostele tai kerro kokemuksista