Takuu-SäätiöTakuu-Säätiö on taho, joka auttaa maksuvaikeuksiin joutuneita yksityishenkilöitä takaamalla eri pankkien tarjoamia järjestelyluottoja.

Palvelu on tarkoitettu ihmisille, joilla on useita velkojia ja jonka taloudelliset ongelmat ovat ratkaistavissa sillä, että hän saa yhden isomman lainan.

Velkojen maksaminen voi ajautua kaoottiseksi silloin, kun ihmisellä on useita pieniä luottoja, lainoja ja muita kulueriä hoidettavanaan. Velkojen yhdistäminen yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi yhdessä paikassa helpottaa sekä talouden suunnittelua, tilanteen vakauttamista että maksamista.

Kenelle Takuu-Säätiö myöntää takauksia?

Sellaisille ihmisille, joiden maksuvaikeudet voidaan saada hallintaan järjestämällä kaikki luotot yhdeksi isommaksi luotoksi. Maksuvaikeuksien takana voi olla se, että velkaa on moneen eri paikkaan ja ainakin osa veloista on mennyt jo perintään tai ulosottoon. Etusijalla ovat ihmiset, jotka eivät ole voineet ennakoida maksuvaikeuksiaan vaikkapa elämäntilanteen rajun muutoksen takia.

Perusteet takauksen myöntämiselle

Perusteena on myös se, että henkilö on saanut tilanteensa vakiinnutettua niin, että järjestelylainan avulla hän kykenevä pitkäjännitteisesti hoitamaan talouttaan maksamalla velkansa pois. Takauksen ja sitä myötä pankin lainan voi saada myös henkilö, jolla on jo maksuhäiriömerkintä. Velkaongelmiin johtaneet syyt ovat tiedossa ja hallinnassa niin, etteivät ne enää aiheuta uhkaa uusista ongelmista.

Takauksen voi yleensä saada vain yhden kerran. Jos velallisen ongelmat ovat ratkaistavissa muilla keinoin, kuten sopimalla velkojan kanssa maksujärjestelystä, takausta ei välttämättä myönnetä.

Mitä Takuu-Säätiö ja sen takaus ovat?

Takuu-Säätiö toimii Raha-automaattiyhdistyksen eli RAY:n pääomavarauksen turvin. Se tarjoaa pankille vakuutta, eli lainan takausta yksityishenkilöiden järjestelylainoja varten, jotta henkilö pääsee irti velkakierteestä ja saa oman taloutensa kuntoon. Tämä järjestelyluotto on niin sanottu vapaaehtoinen velkojen järjestelykeino.

Pisteytä artikkeli

1 tähti2 tähteä3 tähteä4 tähteä5 tähteä   (ei vielä ääniä)
Ladataan...

Kommentoi, arvostele tai kerro kokemuksista